analogno računalo


analogno računalo
analog computer
* * *
• analog computer

Hrvatski-Engleski rječnik. 2013.